Nominacja: Maciej Kowalski, ABC Data

20.12.2017 00:00

Maciej Kowalski zrezygnował z funkcji wiceprezesa spółki ABC Data i przeszedł do rady nadzorczej spółki. Zmiana stanowiska wynika z decyzji MCI Capital, dominującego akcjonariusza firmy ABC Data. Manager wiceprezesem ABC Data był w latach 2015-2017. Był też członkiem rady nadzorczej tej spółki (2014-2015). Maciej Kowalski jest partnerem w Grupie MCI Capital. Ma 12-letnie doświadczenie w działalności inwestycyjnej i doradczej. Prowadził transakcje sprzedaży, zakupu i połączeń spółek w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, Niemczech i krajach byłej WNP. W latach 2008-2010 oraz 2011-2014 współpracował z wiodącą firmą doradztwa transakcyjnego CAG, gdzie prowadził transakcje prywatne i publiczne w sektorach telekomunikacji, internetowym, e-commerce, dystrybucji, handlu detalicznego, infrastruktury, przemysłowym, spożywczym, energii odnawialnej, w tym m.in. sprzedaż pakietu większościowego Polish Energy Partners (wiodącego developera i operatora elektrowni wiatrowych) spółce Polenergia. W latach 2010-2011 jako M&A Manager w Orange Polska, był odpowiedzialny za koordynację projektów M&A, w tym m.in. był członkiem zespołu odpowiedzialnego za sprzedaż spółki Emitel. Karierę zawodową rozpoczął w zespole Corporate Finance międzynarodowej firmy doradczej Deloitte. Ukończył Szkołę Główną Handlową oraz studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej.

manager