Nominacja: Tomasz Jażdżyński, Gremi Media

21.12.2017 00:00

Tomasz Jażdżyński został prezesem (CEO) spółki Gremi Media. Nowy szef firmy był współzałożycielem i współwłaścicielek spółki Veneo (2006-2017). Pracował jako Managing Director of Media and Communication Segment w firmie Naspers (2012-2016), a w latach 2011-2015 był prezesem spółki GG Network. Jest jednym z założycieli przedsiębiorstwa Abakus Systemy Komputerowe. Kierował nią w 1994 r. Od 1995 r. pracował dla domów maklerskich w Krakowie (KDM, obecnie IDM) i Penetratora, m.in. jako kierownik działu IT i analityk rynku papierów wartościowych. We wrześniu 1999 r. dołączył do portalu Interia.pl, gdzie w kwietniu 2000 r. awansował na stanowisko CEO. W lutym 2000 r. wprowadził do obrotu giełdowego akcje Interia.pl jako najmłodszy CEO w historii warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W październiku 2004 r. odszedł z Interia.pl i zaczął współpracę z portalem Wirtualna Polska. Jako CFO był odpowiedzialny za finansową i operacyjną restrukturyzację spółki. Od listopada 2005 r. został CEO portalu finansowego Bankier.pl, który w czerwcu 2006 r. stał się spółką publiczną, tym samym Tomasz Jażdżyński stał się pierwszym CEO, który wprowadził do obrotu giełdowego w Polsce dwie różne spółki. Po przejęciu Interia.pl przez grupę Bauer Media, w maju 2008 r. ponownie został CEO tego portalu. Absolwent Wydziału Informatyki oraz Wydziału Marketingu i Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej.

manager