Nominacja: Stoyan Ivanov, Coca-Cola Poland Services

13.12.2017 00:00

1 stycznia 2018 r. Stoyan Ivanov obejmie stanowisko dyrektora generalnego Coca-Cola Poland Services. Nowy dyrektor w strukturach firmy Coca-Cola pracuje od 12 lat. Przez wiele lat związany był z działem finansowym. Sukcesywne awanse doprowadziły go do stanowiska dyrektora finansowego ds. nowych produktów na Europę Środkową i Wschodnią (Finance Director for Central and Eastern Europe for new categories /non-carbonated drinks). Od 2015 r. pełni funkcję dyrektora generalnego (franchise country manager) dla grupy rynków: Bułgarii, Chorwacji, Słowenii oraz w Bośni i Hercegowinie i jest najmłodszą w historii firmy osobą, która objęła stanowisko dyrektora generalnego. Wcześniej doświadczenie zdobywał w Lukoil Bułgaria jako business analyst.

manager