Nominacja: Bartłomiej Gajecki, Financial Assets Management Group

13.12.2017 00:00

Bartłomiej Gajecki stanął na czele zarządu spółki Financial Assets Management Group. Nowy prezes pełnił już w firmie funkcję członka zarządu w latach 2015-2016, a wcześniej prokurenta. Był też prezesem firmy BMT Sport, doszedł do pozycji szefa zarządu w spółce Yawal, był wiceprezesem i dyrektorem finansowym w firmie Paged-Wefem oraz prezesem spółki Fon. Zasiadał w zarządach takich spółek jak Teltraffic, Telepolska, Tele-Polska Holding, Telekomunikacja Dla Domu, Polska Energetyka Pro, E-Telko, Telettr, Alter Plan, Green, Polska Energia Pro, Big Big Media czy Mail-Box. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

manager