Nominacja: Wojciech Wolski, Magellan

14.12.2017 00:00

Wojciech Wolski został członkiem zarządu spółki Magellan. Manager posiada kilkunastoletnie, międzynarodowe doświadczenie w finansach i zarządzaniu w instytucjach bankowych i finansowych. Kompetencje w zakresie rachunkowości zarządczej i finansowej nabywał pracując m.in. w Banku Zachodnim WBK, gdzie w latach 2000-2005 pracował jako analityk finansowy, a następnie starszy analityk finansowy w Pionie Finansów grupy kapitałowej BZ WBK. Międzynarodowe doświadczenie zdobył pracując w latach 2005-2011 na stanowisku Assistant Manager, Group Finance w Allied Irish Banks. W latach 2013-2015 pracował w banku inwestycyjnym Credit Suisse jako wiceprezes odpowiedzialny za procesy finansów oraz pomiaru i raportowania ryzyka kredytowego. Był dyrektorem finansowym w firmie Electus (2011-2013) i szefem Departamentu Finansów i Kontrolingu w spółce Ultimo (2015-2017). Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia angielska) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (finanse i bankowość).

manager