Nominacja: Paweł Trybuchowski, GetBack

14.12.2017 00:00

Paweł Trybuchowski zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa firmy GetBack. Manager pełnił funkcję wiceprezesa od marca 2012. Wcześniej pracował jako prezes Kancelarii Corpus Iuris (2008-2011) i wiceprezes ds. operacyjnych w firmie Ultimo (2007-2008). Wcześniej, od roku 2005, pełnił funkcję dyrektora operacyjnego w Intrum Justitia, a równocześnie był analitykiem wierzytelności i prokurentem w Intrum Justitia TFI, odpowiedzialnym za stronę analityczną Funduszu Sekurytyzacyjnego. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania w Warszawie (MBA).

manager