Nominacja: John Forrester, Cushman & Wakefield

15.12.2017 00:00

John Forrester został prezesem spółki Cushman & Wakefield. Nowy prezes będzie nadzorował główna segmenty firmy na całym świecie zarządzając regionami obu Ameryk, EMEA, APAC i Chin. John Forrester został członkiem globalnego komitety wykonawczego i globalnego zarządu spółki. Przed awansem manager pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w regionie EMEA. Pracował na takim samym stanowisku w spółce DTZ przed jej połączeniem z Cushman & Wakefield. Był też grupowym dyrektorem zarządzającym w DTZ Holdings. Do grupy DTZ dołączył we wrześniu 1988 r., stanowisko dyrektora objął w roku 1992.

manager