Nominacja: Henryk Wnorowski, Krajowa Spółka Cukrowa

14.11.2017 00:00

Henryk Wnorowski zasiadł w fotelu prezesa Krajowej Spółki Cukrowej (KSC). Nowy prezes od połowy października pełnił obowiązki prezesa delegowany z rady nadzorczej po dymisji poprzedniego prezesa Pawła Piotrowskiego. Henryk Wnorowski jest absolwentem Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Filii w Białymstoku. W 1992 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2003 roku tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na Uniwersytecie w Białymstoku. Od 2011 r. jest profesorem nauk ekonomicznych zatrudnionym na Uniwersytecie w Białymstoku. W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Specjalizuje się m.in. w funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw, handlu zagranicznym, makroekonomii, międzynarodowych stosunkach gospodarczych, polityce fiskalnej. Przez ponad 20 lat pełnił funkcję dyrektora handlowego oraz prezesa Polmosu w Białymstoku. W radzie nadzorczej KSC zasiadał od grudnia 2015 r.

manager