Nominacja: Nir Netzer, Ronson Europe

20.11.2017 00:00

Nir Netzer stanął na czele zarządu spółki Ronson Europe. Nowy szef firmy zastąpił Tomasza Łapińskiego, który zrezygnował ze stanowiska prezesa. Nir Netzer ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu i doradzaniu spółkom o zasięgu międzynarodowym. Od 2003 r. pełnił funkcje kierownicze w spółkach konsultingowych oraz z branży deweloperskiej. Poza rodzimym Izraelem, doświadczenie zdobywał również w Polsce, Rumunii, Bułgarii, Serbii, Czechach oraz na Węgrzech. W poprzednich firmach odpowiadał m.in. za relacje z inwestorami, pozyskiwanie finansowania, w tym na rynku kapitałowym, prowadzenie inwestycji oraz inne kwestie związane z finansami, podatkami, raportowaniem oraz księgowością. Posiada tytuł licencjonowanego biegłego księgowego (CPA, Izrael).

manager