Nominacja: Agnieszka Kłos, Provident Polska

21.11.2017 00:00

1 stycznia 2018 r. Agnieszka Kłos zostanie prezesem Provident Polska. Nowa prezes pracę w spółce rozpoczęła w 2007 r. Przez 7 lat była odpowiedzialna za zarządzanie działem finansów. W kwietniu 2015 r. weszła do zarządu spółki jako dyrektor ds. rozwoju biznesu. Doświadczenie zawodowe zdobyła w firmie Ernst & Young Audit, z którą była związana przez ponad 8 lat, a także w angielskiej spółce Greig Middleton zajmującej się doradztwem i usługami maklerskimi. Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta i FCCA.

manager