Nominacja: Oleg Klapovskiy, CD Projekt

10.11.2017 00:00

Oleg Klapovskiy został członkiem zarządu spółki CD Projekt. Manager ukończył informatykę i systemy sterowania na Państwowym Uniwersytecie Technicznym im. Baumana w Moskwie. Jest współzałożycielem powstałej w 2003 r. organizacji e-sportowej Virtus.pro. Karierę zawodową w sektorze gier komputerowych rozpoczął jako pracownik Game Factory Interactive (2004-2005) a następnie Akella (2005-2008), gdzie odpowiadał za obszar licencji międzynarodowych oraz rozwój nowych inicjatyw biznesowych. Współpracę z Grupą CD Projekt rozpoczął w 2008 r., gdy powstała platforma GOG.com, odpowiadając od początku jej działania za rozwój GOG.com od strony biznesowej. Oleg Klapovskiy współzarządza segmentem GOG.com, odpowiada za współpracę z zagranicznymi kontrahentami firmy, politykę sprzedażową serwisu oraz bieżącą działalność segmentu. Uczestniczy też w planowaniu i wdrażaniu polityki monetyzacji w ramach konsorcjum projektu GWINT.

manager