Nominacja: Bogusław Białowąs, Bank Ochrony Środowiska

07.11.2017 00:00

Bogusław Białowąs oficjalnie prezesem Banku Ochrony Środowiska. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na objęcie przez Bogusława Białowąsa funkcji prezesa Banku Ochrony Środowiska. Nowy prezes w czerwcu manager objął stanowisko wiceprezesa i jednocześnie pełnił obowiązki prezesa. Manager w latach 2002-2017 pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego na stanowiskach zastępcy dyrektora departamentu kredytów trudnych, dyrektora departamentu kredytów trudnych i zastępcy dyrektora departamentu usług agencyjnych. Pracował jako dyrektor Departamentu Kredytów Trudnych i Windykacji w Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego Budbank (2001-2002) oraz zastępca dyrektora oddziału ds. restrukturyzacji w Prosper-Banku (1999-2000). Uzyskał licencjat w Szkole Głównej Handlowej (Wydział Ekonomiczno-Społeczny) i magisterium na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

manager