Nominacja: Mikołaj Handschke, Alior Bank

08.11.2017 00:00

Mikołaj Handschke wszedł do rady nadzorczej Alior Banku. Nowy członek rady jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i absolwentem tej uczelni. Autor publikacji z zakresu szeroko rozumianych procesów transformacji gospodarczej (rynek kapitałowy, rynek pracy, przemiany systemowe). Wykładowca oraz członek Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, laureat szeregu nagród ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe. Współpracuje jako wykładowca z wieloma wyższymi uczelniami w obszarze makro i mikroekonomii oraz ekonomii menadżerskiej. W latach 2016-2017 członek rady nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości, gdzie pełnił funkcję członka Komitetu Audytu oraz przewodniczącego Komitetu Strategii.

manager