Nominacja: Artur Kucharski, Alior Bank

08.11.2017 00:00

Artur Kucharski został członkiem rady nadzorczej Alior Banku. Nowy przedstawiciel nadzoru specjalizuje się w pełnieniu roli profesjonalnego i niezależnego członka rad nadzorczych. Jego doświadczenie obejmuje szereg spółek notowanych na warszawskiej GPW jak i spółek prywatnych, takich jak Asseco South Eastern Europe, Asseco Poland, Prime Car Management, Grupa Azoty, Globe Trade Centre, Hydrapres i Mostostal Zabrze Holding. Artur Kucharski pracował też jako członek zarządu dyrektor ds. strategii odpowiedzialny za pion hr, audyt wewnętrzny i strategię, a wcześniej wiceprzewodniczący i przewodniczący rady nadzorczej oraz dyrektor ds. rozwoju struktur, organizacji i systemów kontroli wewnętrznych w spółce Kopex (2010-2012). W latach 2002-2012 pracował w PwC (od starszego kierownika do dyrektora). Był wykładowcą MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości (2002-2007). Artur Kucharski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i University of Central London. Studiował w Moskiewskim Instytucie Energetycznym, uzyskał Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz międzynarodowy dyplom z finansów i rachunkowości: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

manager