Nominacja: Radosław Krawczyk, OT Logistics

03.10.2017 00:00

Radosław Krawczyk objął stanowisko wiceprezesa ds. finansów w spółce OT Logistics. Manager posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw a w szczególności: płynnością finansową, ryzykiem finansowym, polityką ubezpieczeniową i kredytową, windykacją należności, restrukturyzacją finansową i operacyjną. Od 2003 roku związany zawodowo z Grupą PKP Cargo, gdzie od 2009 roku pełnił funkcję dyrektora finansowego spółki. Od 2015 roku pełnił również funkcję członka zarządu (CFO) w PKP Cargo Connect z siedzibą w Warszawie, a od 2016 roku stanowisko członka zarządu w PKP Cargo Connect GMBH z siedzibą w Hamburgu. Jest przewodniczącym rady nadzorczej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Ukończył Szkołę Główną Handlową (finanse i bankowość), jak również studia MBA (Executive Master of Business Administration).

manager