Nominacja: Gabriela Żukowicz, Asseco Poland

02.10.2017 00:00

Gabriela Żukowicz została wiceprezes Asseco Poland odpowiedzialną za nadzór nad jednostkami i procesami back-office. Nowa wiceprezes w spółce pracuje w firmie od 1998 roku, pełniąc funkcję najpierw dyrektora Biura Zarządu (październik 2004 - grudzień 2009), a później dyrektora Działu Organizacyjno-Prawnego (od stycznia 2010). W latach 2012-2017 była prokurentem spółki. Jest członkiem rad nadzorczych w spółkach z Grupy Asseco: Asseco South Eastern Europe, Asseco Western Europe, Sintagma, Asseco Lietuva, Asseco Kazakhstan oraz Parku Wodnego Sopot. Gabriela Żukowicz ukończyła w 1998 roku Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w roku 2002 - aplikację radcowską.

manager