Nominacja: Paweł Bandurski, Bank BPH

05.10.2017 00:00

Paweł Bandurski stanął na czele zarządu Banku BPH. Nowy prezes dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za Pion Zarządzania Ryzykiem. Karierę w Banku BPH w rozpoczął 2009 roku, kiedy dołączył do Pionu Zarządzania Ryzykiem. Przez ostatnie dwa lata był odpowiedzialny za zarządzanie obszarem ryzyka klientów indywidualnych i SME, przed objęciem tej funkcji w latach 2011-2013 był dyrektorem zarządzającym odpowiedzialnym za nadzór ryzyka operacyjnego, a w okresie od 2009 roku do 2011 roku pełnił rolę dyrektora zarządzającego odpowiadając za prace obszaru zarządzania ryzykiem nadużyć. Był ponadto bezpośrednio zaangażowany w prace Komitetu Kredytowego, Komitetu Ryzyka Operacyjnego, Komitetu Rozwoju Produktów i Oprogramowania oraz Komitetu Zarządzania Ryzykiem Banku. Przed dołączeniem do zespołu Banku BPH pracował w Departamencie Ryzyka GE Banku Mieszkaniowego, następnie kierował komórkami organizacyjnymi w Pionie Ryzyka oraz Pionie Operacji GE Money Banku (podmiot połączony z Bankiem BPH z dniem 31 grudnia 2009 roku), pełnił także funkcję dyrektora regionalnego w GE International odpowiedzialnego za zarządzanie i doradztwo w zakresie ryzyka nadużyć na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie audytu strategicznego w instytucjach publicznych i prywatnych.

manager