Nominacja: Mariusz Nowak, Sygnity

12.09.2017 00:00

Mariusz Nowak pełni obowiązki prezesa spółki Sygnity do czasu powołania nowego prezesa. Manager posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w pracy dla największych polskich banków, firm ubezpieczeniowych, sieci handlowych, firm telekomunikacyjnych oraz przedsiębiorstw państwowych i urzędów administracji centralnej. W latach 2007 - 2015 był związany ze spółką Infovide-Matrix, gdzie pełnił kolejno funkcje dyrektora grup kompetencyjnych, następnie partnera odpowiedzialnego za sektor bankowości i ubezpieczeń, a od 2013 roku również funkcję członka zarządu. Był także przewodniczącym rady nadzorczej CTPartners (2008-2011, 2014-2016). W 2016 roku pełnił funkcję prezesa spółek Exorigo-Upos oraz Exorigo Financial Services. Od 2017 roku pełnił funkcję członka zarządu spółek Grupa Exorigo Upos oraz Exorigo Financial Services. 1 lipca 2017 roku został członkiem zarządu Sygnity. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

manager