Nominacja: Piotr Zawistowski, Tauron Polska Energia

16.03.2017 00:00

Piotr Zawistowski odszedł z zarządu spółki Tauron Polska Energia. Manager od 16 marca 2016 r. był w koncernie energetycznym wiceprezesem ds. klienta i handlu, stał też na czele Towarzystwa Obrotu Energią. Zrezygnował z ubiegania się o wybór do zarządu kolejnej kadencji. Piotr Zawistowski Z branżą energetyczną związany od 2000 r. Karierę w energetyce zrozpoczynał zajmując się obrotem energią elektryczną najpierw w Zakładzie Energetycznym Legnica, a następnie w EnergiaPro Koncern Energetyczny (obecnie część Tauron Dystrybucja). W latach 2007-2008 aktywnie uczestniczył w pracach związanych z rozdzieleniem działalności związanej z obrotem energią od jej dystrybucji, a w szczególności w tworzeniu spółki EnergiaPro Gigawat (obecnie część Tauron Sprzedaż), gdzie objął funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem. W 2008 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelem w Tauron Polska Energia i uczestniczył w wielu kluczowych projektach, kierując między innymi pracami związanymi z opracowaniem modelu biznesowego Grupy Tauron czy też integracją ze spółkami Grupy GZE (Vattenfall) w obszarze handlu. Od maja 2014 r. pełnił funkcję prezesa firmy Tauron Obsługa Klienta. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe z zarządzania sprzedażą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Jest maklerem giełd towarowych.

manager