Nominacja: Rafa Michalczuk, AB

15.03.2017 00:00

Rafał Michalczuk został dyrektorem finansowym Grupy AB. Na stanowisku zastąpił Grzegorza Ochędzana. Nowy dyrektor jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 2010-2017 był dyrektorem finansowym (CFO) grupy Boryszew. W tym czasie zarządzał finansami w rosyjskiej i niemieckiej spółkach grupy, był też członkiem zarządu i dyrektorem finansowym firmy Boryszew Automotive Plastics. W latach 200-2009 był związany z Getin Holding (m.in. jako członek zarządu i CFO Getin Leasing oraz Powszechnego domu Kredytowego i CFO w Carcade Leasing w Moskwie). Karierę zaczynał w KPMG Polska Audyt (1999-2003).

manager