Nominacja: Jacek Fotek, Giełda Papierów Wartościowych

13.03.2017 00:00

Komisja Nadzory Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Jacka Fotka na stanowisko wiceprezesa Giełdy Papierów Wartościowych. Wiceprezes jest Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył też studia na University of Quebec w Montrealu i uzyskał dyplom MBA. Większość kariery zawodowej poświęcił działalności na rynku pieniężnym i kapitałowym. Współtworzył międzybankowy rynek pieniężny i walutowy w Polsce. W latach 1989-1990 pracował w NBP i zarządzał operacyjnie rezerwami walutowymi państwa. Pełnił funkcję głównego dealera w Banku Handlowym (1990-1996), pracował jako dyrektor finansowy w Polskim Banku Rozwoju (1996-1997), był dyrektorem Departamentu Skarbu i dyrektorem Departamentu ds. Kontaktów z Inwestorami, a później członkiem zarządu Citibanku (1997-1999), dyrektorem Departamentu Kontroli Wewnętrznej i doradcą prezesa Banku Handlowego (1999-2002). W latach 2003-2009 pracował w PZU Asset Management m.in. w randze wiceprezesa. W latach 2009-2012 oraz 2013-2016 był prezesem spółki BondSpot. Od 2012 do 2013 r. był prezesem firmy Invista DM. Był wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowości, Gdańskiej Akademii Bankowej, a także Instytutu Rynku Kapitałowego. Od 1993 r. jest członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych – Forex Polska (obecnie ACI Poland).

manager