Nominacja: Marek Tiahnybok, Qumak

24.11.2016 00:00

Marek Tiahnybok został odwołany z funkcji wiceprezesa ds. finansowych w firmie Qumak. Manager wiceprezesem został w listopadzie 2015 r. Karierę zawodową rozpoczął w Grupie Doctor Q gdzie w latach 1995-1997 pełnił funkcję wiceprezesa, dyrektora ds. finansów i księgowości oraz głównego księgowego. Kolejno w latach 1998-2002 pracował na stanowisku dyrektora ds. finansów i księgowości oraz głównego księgowego w spółkach Grupy Prokom Software (The Polished Group oraz Edison gdzie dodatkowo pełnił funkcję wiceprezesa). Następnie od 2002 do 2005 roku w Grupie Ferro jako wiceprezes, dyrektor ds. finansów i administracji. Od 2005 do 2010 roku pracował w spółkach Grupy Asseco Poland, w tym w latach 2005-2008 jako wiceprezes firmy DRQ, a w latach 2008-2009 dyrektor pionu finansowego spółki ABG i w roku 2010 jako doradca prezesa Asseco Poland. Od 2010 roku pełnił funkcję dyrektora finansowego w TimeFrame Software gdzie w 2012 roku był również wiceprezesem. Prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego i strategicznego. Od czerwca 2015 r. pracował na stanowisku dyrektora finansowego w firmie Qumak. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na Wydziale Zarządzanie i Marketing, następnie na tej samej uczelni odbył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów. Posiada tytuł Executive MBA (2005, Gdańska Fundacja Menedżerów, Uniwersytet Gdański, Rotterdam School of Management).

manager