Nominacja: Filip Grzegorczyk , Tauron Polska Energia

14.11.2016 00:00

Filip Grzegorczyk został prezesem koncernu Tauron Polska Energia. Nowy prezes to absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Na tej samej uczelni doktoryzował się z prawa Unii Europejskiej, a następnie uzyskał habilitację z prawa gospodarczego publicznego. Jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie wykłada na Wydziale Zarządzania. Jest również wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. W latach 2011-2014 był związany z grupą kapitałową Kompanii Węglowej m.in. jako pełnomocnik zarządu ds. rozwoju energetyki oraz dyrektor ds. korporacyjnych w spółce Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne (obecnie Węglokoks Energia). Od 2007 do 2008 r. był wiceprezesem zarządu i dyrektorem pionu zarządzania grupą kapitałową w Tauron Polska Energia. Był członkiem rad nadzorczych spółek handlowych. W latach 2006-2007 pełnił funkcję radcy ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa. Pracował w Zespole Prawa Gospodarczego Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Jest autorem licznych komentarzy i opracowań prawnych. Był adiunktem w Katedrze Prawa i Katedrze Rachunkowości, a następnie objął stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

manager