Jesteś w: Manager » Kredyty

BIG najlepszym sposobem na sprawdzenie kontrahenta

20.10.2016 09:10  Kredyty
 BIG najlepszym sposobem na sprawdzenie kontrahenta
Zawarcie transakcji z nierzetelnym partnerem biznesowym może skończyć się utratą płynności finansowej, nieprzewidzianymi kosztami i spędzaniu cennego czasu na windykację należności. W Polsce jest tylko jeden wysoce skuteczny sposób na sprawdzenie kontrahenta. To Rejestr Dłużników Biura Informacji Gospodarczej.

W biznesie najważniejsze jest zaufanie. Przedsiębiorcy, którzy chcą poszerzać swoją działalność, zwykle decydują się na współpracę ze sprawdzonymi partnerami, z którymi wypracowali wzajemne zaufanie w oparciu o liczne transakcje i zrealizowane umowy. Jeśli w danej branży jeszcze nie mają takich kontaktów, najczęściej decydują się na osoby z polecenia, uruchamiają osobiste kontakty, by znaleźć kogoś odpowiedniego.
 
Co jeśli przedsiębiorca nie ma tego komfortu i musi zdecydować się na współpracę z nieznanym mu dotąd partnerem? Najprostszymi i najbardziej popularnymi metodami w tej sytuacji są: wywiad środowiskowy i opinia środowiskowa. Niestety ograniczając się tylko do tych metod nie moglibyśmy rozwinąć biznesu na szeroką skalę. Zwłaszcza, jeśli marzą nam się liczni klienci z rożnych obszarów terytorialnych. Wtedy bardzo ważnym źródłem informacji są dane ogólne o firmie umieszczone w sieci. Często stosowaną metodą jest również prośba o udostępnienie zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami do ZUS i do Urzędu Skarbowego, ale to czasochłonna procedura.
 
Najbardziej skutecznym i wiarygodnym narzędziem z konkretnymi danymi jest weryfikacja potencjalnego partnera w Rejestrze Dłużników Biura Informacji Gospodarczej (BIG).
 
Zgodnie z Ustawą o BIG, Biuro przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu dla osób i firm. W BIG znajdują się zarówno informacje o zaległościach przeterminowanych ponad 60 dni w wysokości co najmniej 500 zł, jak i informacje o terminowych płatnościach.
Decydując się na BIG InfoMonitor, zostaje nam umożliwiony dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich. Jest to baza wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Siatkę powiązań i źródeł informacji jakie pozyskuje BIG InfoMonitor prezentuje rysunek 1.


 
Rys 1. Powiązania BIG InfoMonitor, źródło www.infomonitor.pl
Informacja o kredytach i nieterminowych spłatach jest niezwykle istotna, zwłaszcza biorąc pod uwagę hierarchię płatności przedsiębiorstw.

Rys 2. Hierarchia płatności przedsiębiorców, opracowanie własne.
Hierarchia ta wskazuje, że zobowiązania wobec kontrahentów są spłacane w ostatniej kolejności. Jeśli więc okaże się, że firma będzie miała problemy ze spłatą zobowiązań do budżetu Państwa, lub spłaty kredytów, mało prawdopodobnym jest, by spłacała zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Najciekawsze fakty, które podaje nam InfoMonitor BIG: 

43% firm ma problem z nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez swoich kontrahentów (najczęściej występuje ono w branży budowlanej i produkcyjnej). 
29,1 tys. zł wynosi przeciętnie kwota należności przeterminowanych 60 dni. 
Okazuje się też, że aż 18 %firm nie odzyskać przeterminowanych należności. 
Na każdy 1 tys. zgłoszonych spraw zaledwie 155 kończy się częściową lub całkowitą spłatą długu. 
 
A czy upominanie się o pieniądze jest skuteczne? 1 zł wydany na powiadomienie przypominające dłużnikowi o wpisie jego zaległości do bazy, przynosi 17 zł odzyskanego długu.
 
Ryzyko transakcji z nierzetelnym kontrahentem jest ogromne. Podpisanie kontraktu, a konsekwentnie dostawę usług czy też produktów naraża przedsiębiorcę na utratę płynności finansowej. Dodatkowo naraża na koszty i czas, który musi przedsiębiorca poświęcić na wysyłanie wezwań, blokowanie dostaw, czy też obsługę windykacyjną. 
 
Ewa Łosik Swoboda, Katarzyna Zielonka, Impel Business Solutions
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste