Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU
Jesteś w: Manager » Firma

Wyniki finansowe Banku DNB -

17.04.2018 10:20  Firma
Wyniki finansowe Banku DNB -
Miniony rok DNB Bank Polska zakończył zyskiem netto na poziomie 77,7 mln zł, czyli o 31,8 proc. wyższym niż rok wcześniej i aktywami na poziomie 10,9 mld zł.  Korporacyjny bank DNB przyjął strategię wyróżnienia się i specjalizacji sektorowej; chce prowadzić rentowny i stabilny biznes z firmami, które są liderami w jego branżach strategicznych. Celem banku do 2020 r. jest dalsza poprawa wskaźników efektywności i utrzymanie wysokiej jakości portfela kredytowego, by osiągnąć 12% ROE.
 
Ubiegły rok DNB Bank Polska zamknął wynikiem netto w wysokości 77,7 mln zł (por. 59 mln zł w 2016 r.) osiągając 101,3 mln zł zysku brutto (75,8 mln zł w 2016 r.). Całkowite przychody banku z działalności operacyjnej w 2017 r. spadły o 6% proc. w stosunku do roku 2016 i wyniosły 228 mln zł (242 w mln zł w 2016 r.). Największą pozycję w przychodach banku stanowił wynik z tytułu odsetek (83 proc. wszystkich przychodów). Wynik ten wzrósł o 9 proc. i wyniósł 188,7 mln zł; w tym samym czasie z tytułu opłat i prowizji bank wygenerował wynik w wysokości 17,4 mln zł. 
Koszty działania banku w 2017 r. zmniejszyły się do 120 mln zł z 128 mln zł w 2016 r. 
 
Kwota 1 492 mln zł funduszy własnych zapewnia bankowi satysfakcjonujący poziom wskaźnika wypłacalności, który na koniec roku wyniósł 15,88%. Bank dysponował bazą depozytów w kwocie 4 901 mln zł; z kolei saldo kredytów osiągnęło 7 602 mln zł. W minionym roku bank udzielił ponad 1,5 mld zł nowego finansowania klientom korporacyjnym. 
 
DNB Bank Polska to specjalistyczny bank korporacyjny, który skupia się na podmiotach o rocznych obrotach powyżej 500 mln zł z wybranych sektorów jak: TMT (telekomunikacja, media, technologie), handel detaliczny, energetyka (w szczególności ropa, gaz i energetyka odnawialna), przemysł wytwórczy (w szczególności motoryzacja i opakowania), usługi, a także sektor publiczny. Aktualnie bank obsługuje ponad 100 dużych klientów korporacyjnych i ponad 100 jednostek samorządu terytorialnego.
 
– Przyjęliśmy strategię wyróżnienia się i specjalizacji sektorowej, co oznacza, że cały nasz bank podporządkowany jest strategii branżowej. Pozyskujemy rocznie kilkunastu nowych klientów. Naszym celem nie jest budowa dużego udziału w rynku; chcemy prowadzić rentowny i stabilny biznes z firmami, które są liderami branż, w których działamy – tłumaczy Artur Tomaszewski, Prezes Zarządu DNB Bank Polska SA.
 
Ambicją DNB jest dalszy wzrost biznesu korporacyjnego do 2020 r. przy poprawie wskaźników efektywności i zachowaniu wysokiej jakości portfela kredytowego. Bank chce udzielać ponad miliard zł nowego finansowania średniorocznie, konkurować z dużymi bankami w obszarze finansowania znaczących transakcji, a także być dla nich partnerem i dzielić się ryzykiem – np. w ramach tzw. club deal czy finansowań w ramach konsorcjów kredytowych. Do dużych finansowań bank podchodzi wspólnie z norweskim właścicielem. 
 
DNB Bank chce się rozwijać na rynku finansowania fuzji i przejęć – z zainteresowaniem śledzi wszystkie transakcje lewarowane (LBO) w branżach, w których się specjalizuje. Od kilku lat obecny jest w każdej transakcji lewarowanej realizowanej na sektorze TMT (Telekomunikacja, Media, Technologie). Bank finansuje największych operatorów komórkowych, operatorów sieci kablowych, jak również spółki posiadające infrastrukturę telekomunikacyjną. Na swoim koncie ma także ważne transakcje LBO w sektorach: handlu i usług czy przemysłu wytwórczego. 
 
W roku 2017 Bank przeprowadził kilka istotnych transakcji w swoich strategicznych branżach. Na rzecz klientów z sektora publicznego bank realizował struktury typu: obligacje przychodowe czy emisje obligacji dla szpitali i spółek komunalnych (z zakresu mieszkalnictwa komunalnego) z umowami wsparcia ze strony samorządów. Konsekwentnie zwiększył także zaangażowanie wśród klientów z sektora TMT (telekomunikacja, media, technologie). Bank umacniał także swoje kompetencje produktowe.

W obszarze produktów skarbowych intensyfikował działania w sprzedaży swapów towarowych. Z oferty banku w tym zakresie korzystały przedsiębiorstwa, których wynik działalności jest powiązany z cenami metali. W tym roku, w związku z oczekiwaniami podwyżek stóp procentowych w Polsce zainteresowaniem będą cieszyły się derywaty zabezpieczające przed wzrostem kosztu finansowania. Bank skupi się także na rozwoju obszaru bankowości transakcyjnej, a pod koniec roku zaproponuje klientom korporacyjnym nowy system bankowości internetowej.
 
DNB Bank Polska S.A. 
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes